Børneattester

Folketinget har ved lov vedtaget, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

En børneattest indeholder oplysning om en eller flere straffelovsovertrædelser såsom:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15
  • Besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdledere, der giver Deres samtykke. Hvis den pågældende ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke ansættes og virke i foreningen.

Holmsland GU skal og vil selvfølgelig efterleve denne lov på forsvarlig vis i dagligdagen med udgangspunkt i nogle få og enkle leveregler om adfærd:

  • Der skal altid være to voksne ledere med på klubbens ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene.
  • Ingen trænere eller ledere invitere børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret og der er to voksne tilstede.
  • Man skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.
  • På det overordnede plan bør klubben udvise åbenhed og udsende et signal om, at man altid kan komme til klubbens ledelse, hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres.