Fitness

Genåbning Fitness

Nu kom der endelig noget konkret til de mindre ubemandede fitnesscentre og vi kan derfor åbne igen Der vil dagligt blive foretaget stikprøvekontrol og I skal derfor fortsat kunne fremvise negativ test eller Coronapas jf. nedenstående fra Kulturministeriet - Alternativet vil være bortvisning fra Centret
I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter organiseret af foreninger, og som er ubemandede uden tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, skal kontrol af coronapas ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet i det omfang coronapas ikke er kontrolleret ved ankomst til lokalet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle tilstedeværende idrætsudøvere i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages..

Motionscenter:

Der vil være åbent på hverdage fra 8.00-22.00 og weekender/søn-helligdage fra 8.00-18.00

Der kan tegnes medlemskab hos centerlederen i Holmsland Idræts- og kulturcenter.

Medlemskabet koster 1000 kr. pr. person pr. år. eller 100 kr. pr. person pr. mdr. Beløbet betales ved tilmelding.

Der udleveres en chip/kode til motionscenter og betales et depositum på 75 kr. pr. chip. Der kvitteres for medlemskabet. Minimums aldersgrænse er 13 år(Denne kan dog afviges hvis barnet er i selskab med en voksen i motionscenteret.

Vi glæder os til at se jer! 

Booking Indoor Cycling

Indoor Cycling udvalg

Formand

Nina Mortensen

Bandsbyvej 27
6950 Ringkøbing
Fastnet tlf.: 97337437
Mobil: 24434762
nhm@nypost.dk

Udvalgsmedlem

Dorit hansen

Nordmarken 33
6950 Ringkøbing
Mobil: 20313428
nordmarken33@mail.dk

Udvalgsmedlem

Mads Bæk Jørgensen

Kløvermarken 8
6950 Ringkøbing
Fastnet tlf.: 60910140
Mobil: 60910140
mads_241091@hotmail.com

Billeder